ออกบริการจัดเก็บภาษีป้าย ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่าง ๆ นอกสถานที่

|