28 กันยายน วันพระราชทานธงชาติไทย

วันอังคารที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. นางกันตพัชร์ ไชยนา นายกเทศมนตรี เป็นประธานการประกอบพิธีเชิญธงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ที่บริเวณหน้าเสาธง สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการและพนักงานเทศบาลเคารพธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทยพร้อมเพรียงกัน