วันที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. ประชุมประจำเดือน กันยายน 2564 คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง

|