ประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2565

|

12 /07/2565 เวลา 09.09 น. นางกันตพัชร์ ไชยนา นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าลาด นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาล ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน จำนวน 12 หมู่บ้าน คณะครูและนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษบริหารธุรกิจ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านแก คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านกระบี่ และประชาชนในเขตพื้นที่ร่วมกันจัดงานแห่เทียนเข้าพรรษา ประจำปี 2565 เพื่อสืบสานงานบุญประเพณีท้องถิ่น ณ วัดบ้านศรีเจริญ หมู่ที่ 10 ตำบลหนองหญ้าลาด อำเภอกันทรลักษ์ จั งหวัดศรีสะเกษ