ประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาดครั้งแรก

|
เมื่อวันที่  6  พฤษภาคม  2564  ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้เรียกประชุมสภา ครั้งแรก โดยมอบอำนาจให้ นายปราจิต  แก้วลา นายอำเภอกันทรลักษ์ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ในการดำเนินการประชุมสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด ครั้งแรก