กิจกรรมการมีส่วนร่วม

|

วันที่  18  มีนาคม  2564  นายวีระพล  คงศรี ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าลาด ได้ร่วมประชุมสัญจรกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหัวหน้าส่วนราชการ ณ บ้านชำตาวัน หมู่ที่ 17 ตำบหนองหญ้าลาด อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ