ประกาศ นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด /ประกาศ ณ วันที่ 2 มกราคม 2567/

|

Announcement of Nong Ya Lad Subdistrict Municipality

Subject : No Gift Policy of Nong Ya Lad Subdistrict Municipality /2 Janurry 2024 /