ประกาศเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ 2567 / ประกาศ ณ วันที่ 2 มกราคม 2567 /

|

ประกาศฉบับภาษาไทย

ประกาศฉบับภาษาอังกฤษ