บริจาคและมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย

|

29  ตุลาคม  2564 เวลา 10.00 น.  ณ  บ้านเลขที่ 131 หมู่ที่ 11 บ้านห้วยพอก 

                  นางกันตพัชร์  ไชยนา นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าลาด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด       ร่วมบริจาคและมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัย เนื่องจากเหตุการณ์ไฟไหม้บ้าน  เมื่อวันที่  19 ตุลาคม   2564    เวลา   23.10   น.    ครอบครัว  นายเกรียติชัย  งาหอม  ประธานสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด