ข่าวกิจกรรมเดือน เมษายน 2564 1-5 เมษายน 2564

|

   ต้นเดือน เมษายน 2564 เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด  ได้ออกบริการแจกจ่ายน้ำเพื่ออุปโภค ให้กับราษฎรบ้านป่าไม้พัฒนา หมู่ที่ 7