กิจกรรม Big cleaning day ประจำเดือน มิถุนายน 2565

|

วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นางกันตพัชร์ ไชยนา นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าลาด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นำพนักงานเทศบาล ทำความสะอาดอาคารสถานที่ และจัดเก็บอุปกรณ์ ภายในอาคารพักคอยสำหรับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ณ โรงยิมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด หลังจากที่ได้ปิดสถานที่พักคอย จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่มีแนวโน้มพบผู้ติดเชื้อน้อยลง ในการนี้เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด ขอขอบพระคุณทุกหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการทำงานช่วงที่เปิดสถานที่พักคอยฯ เป็นอย่างสูง