กิจกรรม Big cleaning Day “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา”

|