กิจกรรม บิ๊กคลีนนิ่งเดย์ (Big Cleaning Day) ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

|

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น. นางกันตพัชร์ ไชยนา นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าลาด มอบหมาย นางทำนอง ยอดอ่อน รองนายกเทศมนตรีนำพนักงานเทศบาล ร่วมกันจัดกิจกรรม บิ๊กคลีนนิ่งเดย์ (Big Cleaning Day) ประจำเดือนพฤษภาคม 2565