กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2565

|

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. นางกันตพัชร์ ไชยนา นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าลาด มอบหมาย นางทำนอง ยอดอ่อน รองนายกเทศมนตรีนำพนักงานเทศบาล จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2565 “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น