กิจกรรมการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

|

วันที่ 17 มีนาคม  2564   นางวรินทร  คณะบูรณ์ รองเทศบาล ได้รับมอบหมาย ให้เป็นต้วแทน ผู้บริหารเข้าร่วมประชุมสัมนาผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นสัญจร  ณ  ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอกันทรลักษ์