การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเทศบาลตำบล

|

วันนี้  เวลา 09.00 น. ณ  ห้องประชุมศรีมะเกลือ ศาลากลางจังหวัศรีสะเกษ เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด  เข้ารับการตรวจการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเทศบาลตำบล