เมษายน 2567

ประกาศ ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีต(แบบโอเวอร์เลย์)โดยการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.6-ม.9 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read More »