โครงการ “รวมน้ำใจทีมใส่ใจตำบลหนองหญ้าลาด”

|
              วันที่่   8   กันยายน  2564  เวลา  09.00 น.  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด    โครงการ “รวมน้ำใจทีมใส่ใจตำบลหนองหญ้าลาด”  นางกันตพัชร์ ไชยนา นายกเทศมนตรี และคณะผู้บริหารรับมอบธารน้ำใจจากที่ทำการปกครองอำเภอกันทรลักษ์ โดยนางวรรณา ศรีเนตร ปลัดอำเภอกันทรลักษ์นายสุทัศ อาวะริ กำนันตำบลหนองหญ้าลาด และผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านทั้ง 12 หมู่บ้าน อสม.และประชาชนในเขตตำบลหนองหญ้าลาด  ได้ร่วมบริจาคปัจจัย และข้าวสาร อาหารแห้ง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง ไข่ไก่ ขนม น้ำดื่ม กระดาษชำระ สบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน ผงซักฟอก หน้ากากอนามัย เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด จะส่งมอบธารน้ำใจให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 (กักตัว 14 วัน)  ขอให้ทุกท่านที่ร่วมบริจาคในครั้งนี้  จงประสบแต่ความสุขความเจริญ ปราศจากโรคภัย   ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง