โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด แบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ

|

วันที่ 1  กันยายน  2564 เวลา 10.00 น. ณ ศาลาประชาคมบ้านกระบี่ ตำบลหนองหญ้าลาด   นางกันตพัชร์ ไชยนา นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าลาด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงให้ความร่วมมือ โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด แบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ สถานที่ ณ บ้านกระบี่ หมู่ที่ 5 เพื่อนำความสันติสุขมาสู่ลูกหลาน และได้รับความร่วมมือทุกภาคส่วน ประสานงานร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยมีนายสุกิจ เหลืองสกุลไทย นายอำเภอกันทรลักษ์ เป็นประธานเปิดโครงการฯ และ ผกก.นรินทร์ บุพตา ผกก.สภ.กันทรลักษ์ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด แบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์