สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2565

|