สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2565

|