สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565

|