สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2565

|