วันพระราชทานธงชาติไทย ๒๕๖๖

|

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖

นางกันตพัชร์ ไชยนา นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าลาด นำคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรในสังกัดและเจ้าหน้าที่ อปพร. เข้าแถวเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ๒๘ กันยายน (Thai National Flag Day) ประจำปี ๒๕๖๖ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด