วันที่ 31 มกราคม 2567 (เวลา 15.30 น.) ร่วมมอบบ้านพอเพียงเพื่อผู้ยากไร้ ณ บ้านดงก่อ หมู่ที่ 9 ต.หนองหญ้าลาด อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

|

🔹 นางกันตพัชร์ ไชยนา นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าลาด มอบหมายงานพัฒนาชุมชนสำนักปลัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบบ้านพอเพียงเพื่อผู้ยากไร้ ณ บ้านดงก่อ หมู่ที่ 9 ตำบลหนองหญ้าลาด อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

🔹 พร้อมนี้ นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าลาด ได้สนับสนุนวัสดุในการก่อสร้าง สนับสนุนทุนการศึกษา และมอบชุดเครื่องนอน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

#บ้านพอเพียงเพื่อผู้ยากไร้(แทนคุณแผ่นดิน)

#FB : ร่วมด้วยช่วยกันนะครับ กับสมชาย

#สมาคมคนพิการอำเภอกันทรลักษ์

#ชมรมคนพิการอำเภอบุณฑริก