วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566

|

🔹 เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด โดยนางกันตพัชร์ ไชยนา นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าลาด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาดเขต 1 ผู้แทนกำนันตำบลตระกาจ ผู้นำชุมชนและผู้ใหญ่บ้าน ประชุมปรึกษาหารือการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ บ้านศรีเจริญ หมู่ที่ 10 ตำบลหนองหญ้าลาด อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด