วันงดสูบบุหรี่โลก 2567

|

🚭 31 พฤษภาคม 2567 I วันงดสูบบุหรี่โลก
.
✨ “ร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า” คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2567
.
✅ วันงดสูบบุหรี่โลก เริ่มมีการจัดงานครั้งแรกในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2531 เนื่องจากองค์การอนามัยโลกเล็งเห็นอันตรายของบุหรี่และสุขภาพของผู้สูบบุหรี่ รวมถึงผู้ที่ไม่สูบแต่ต้องมารับควันบุหรี่ด้วย จึงจัดงานวันงดสูบบุหรี่โลก หรือชื่อในภาษาอังกฤษว่า World No Tobacco Day เพื่อกระตุ้นให้ผู้ที่สูบบุหรี่อยู่เลิกสูบ และให้รัฐบาล ชุมชน และประชากรโลก ได้ตระหนักถึงความสำคัญเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม อีกทั้งยังได้ประกาศให้มีการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ที่ใช้ชื่อว่า World Spidemic ซึ่งสื่อถึงการสูบบุหรี่ที่เป็นเหมือนโรคระบาดที่ระบาดอยู่ทั่วโลก
.

วันงดสูบบุหรี่โลก #งดสูบบุหรี่โลก #บุหรี่ #คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก2567