ลงพื้นที่ให้กำลังใจผู้ได้รับผลกระทบ ญาติเดินทางไปทำงานที่ประเทศอิสราเอล

|

วันที่ 8 ตุลาคม 2566

น.ส.อัจฉรา สกุลศักดิ์ถาวร ปลัดอวุโส อำเภอกันทรลักษ์พร้อมด้วย น.ส.สุพรรษา ไชยนิตย์ ปลัดอำเภอกันทรลักษ์ นางกันตพัชร์ ไชยนา นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าลาด นายประสงค์ ไมตรีพันธ์ เลขานุการนายกฯ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด นายสุทัศ อาวะริ กำนันต.หนองหญ้าลาด ทีมงานคุณหมอ รพ.กันทรลักษ์ นายปิยะเดช ศรีชัย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแก นายถวัลย์ วังคะฮาด ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 17 นายธวัช โคตรธารินทร์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 13 นายไพบูลย์ ตีเงิน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 8 และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจครอบครัวที่ได้รับผลกระทบ ญาติเดินทางไปทำงานที่ประเทศอิสราเอล ณ บ้านซำตาวัน หมู่ที่ 17 ตำบลหนองหญ้าลาด อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ