รายงานผล การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

|

ภาพประกอบ : การประชุมดำเนินการจัดกิจกรรม การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy วันที่ 9 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด