รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รอบ 6 เดือน (เดือน 1 ตุลาคม 2565- 31 มีนาคม 2566)

|