รายงานการลงพื้นที่วันที่ 2 เมษายน 2566 เวลา 14.15 น.

|

มีเหตุการณ์ฝนตกลมกระโชกแรง ทำให้มีพืชผลการเกษตร และบ้านเรือนประชาชนบ้านศรีเจริญ หมู่ที่ 10 ได้รับความเสียหาย

🎉เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด

โดยท่านกันตพัชร์ ไชยนา นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าลาด ได้มอบหมายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือต่อไป