ภารกิจงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำวันที่ 29 มกราคม 2567

|

🔹เวลา 15.00 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้สวนทุเรียน และสวนยางพารา ณ บ้านซำตาวัน หมู่ที่ 17 เจ้าหน้าที่ได้ออกปฏิบัติภารกิจดับเพลิงเรียบร้อยในเวลา 15.30 น.

🔹 พร้อมนี้ ได้รับการสนับสนุนรถบรรทุกน้ำดับเพลิงและบุคลากรจากเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ในการปฏิบัติภารกิจ เทศบาลตำบลหนองหญ้ลาดขอขอบพระคุณท่านในโอกาสนี้