ภารกิจกองช่าง ประจำวันอังคารที่ 30 มกราคม 2567

|

🔹 เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด โดยนางกันตพัชร์ ไชยนา นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าลาด มอบหมายภารกิจกองช่าง

⭐️ ซ่อมบำรุงระบบน้ำประปาหมู่บ้านชำรุด ณ บ้านโนนม่วงใต้ หมู่ที่ 13

✅ ตามหน้าที่ และดูแลจัดทำบริการสาธารณะ กิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนใน