พิธีปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด หนองหญ้าลาดเกมส์ ประจำปี 2566

|

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 17.00 น.

🎉พิธีปิดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด หนองหญ้าลาดเกมส์ ประจำปี 2566

🏆โดยนางกันตพัชร์ ไชยนา นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าลาด เป็นประธานพิธี และนางสุชัญญา ตรองจิต ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล กล่าวรายงานผลการดำเนินการแข่งขัน พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน และผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัลให้แก่นักกีฬา

🎉เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาดขอขอบคุณทุกหน่วยงานเป็นอย่างสูงที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดโครงการในครั้งนี้