พิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระกุศลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ 26 มิถุนายน 2566

|

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 07.00น.

🎉เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด

โดยนางกันตพัชร์ ไชยนา นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าลาด พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล

🙏🏻 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ถวายพระกุศลสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ 26 มิถุนายน 2566

ณ.ศาลามหาชนกและวโนทยานลานธรรมวัดศิริวราวาส

ต.น้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

โดยมี ท่านสุกิจ เหลืองสกุลไทย นายอำเภอกันทรลักษ์ ประธานพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไปร่วมพิธีในครั้งนี้