ประชาสัมพันธ์ ภารกิจบริการประชาชน (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)

|

วันที่ 3 มกราคม 2567 (เวลา 09.00-10.30 น.)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าลาดมอบหมายเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด ได้นำรถน้ำออกสนับสนุน เพื่อระงับเหตุไฟไหม้ ณ บ้านโนนสำเริง ต.น้ำอ้อม อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ