ประชาสัมพันธ์ ขับเคลื่อนงานเพศวิถีศึกษา และนโยบายการขับเคลื่อน พ.ร.บ. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559

|
คลิปวีดีโอ https://shorturl.asia/HaFsY