ประกาศ เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด เรื่อง จ้างเหมารถและตกแต่งรถแห่ต้นเทียนพรรษาพร้อมตกแต่งสถานที่บริเวณงาน ณ วัดบ้านกระบี่ หมู่ที่ 8

|