ประกาศ เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด เรื่อง จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง ตามโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแก

|