ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1)ในเขตเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด ประจำปี พ.ศ.2566

|