ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าลาด

|