ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๗-๐๐๐๒

|