ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการเจาะบ่อบาดาล PVC Dia ๖ นิ้ว ความลึก ๖๐ ม. บ้านแกใต้พัฒนา หมู่ที่ ๑๖ (คุ้มผู้ใหญ่บิน ข้างประปาเดิม) ตำบลหนองหญ้าลาด อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

|