ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ในเขตพื้นที่ตำบลหนองหญ้าลาด

|