ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านกระบี่เหนือ หมู่ที่ ๘

|