ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด. บ้านแก ประจำเดือนพฤศจิกายน (วันที่ ๑-๕ พ.ย. ๒๕๖๔)

|