ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก ศพด.วัดกระบี่ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ จำนวน ๕ วัน (๑-๕ พ.ย. ๖๔)

|