ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ศก.ถ.๑๙๓-๐๔ จากสายบ้านกระบี่เหนือ หมู่ที่ ๘ ถึงสายบ้านดงก่อ หมู่ที่ ๙

|