ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อรถยนต์บรรทุกเทท้ายติดเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้าชนิด ๖ ล้อ

|