ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างเสริมผิวถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ศก.ถ.๑๙๓-๐๓ จากสาย บ้านกระบี่ หมู่ที่ ๕ ถึงสายทางเชื่อมไป (บ.บก-บ.สิ) บ้านกระบี่ หมู่ที่ ๕ ต.หนองหญ้าลาด

|